Ysiluokkalaisia ykkösten apuna

Koulussa toteutettiin valtakunnallinen Opetus-ja kulttuuriministeriön kysely, jossa kartoitettiin oppilaiden kiinnostusta eri taiteen ja kulttuurin aloihin sekä liikuntalajeihin. Oppilailta kysyttiin, mitkä harrastukset kiinnostaisivat heitä koulussa järjestettyinä.

Ysin kässän tytöt auttoivat 1-2 f luokan oppilaita kyselyyn vastaamisessa.

Pian luokka kuva 3Piian luokka kuva 2